ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ της Ζωής!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

​Θεσσαλονίκη

Παρακολουθήστε τη ζωή του Δημήτρη.
 

EΜΠΕΙΡΙΕΣ

June 2025 - April 2026

July 2024 - May 2025

January 2023 - June 2024

.

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

This is a Job Description. Briefly describe your specific position, including details about important achievements and milestones. Make sure to include relevant skills and highlights, and don't forget to adjust the timeframe in the subtitle.

  • Facebook
  • Instagram